זמני כניסת ויציאת שבת:

שבת פרשת כי תצא

כניסת השבת: 18:18 צאת השבת: 19:19